2012/06/01

Một vài hình ảnh ứng dụng WebGIS bằng Flex

Đồ chơi gồm:
  • Geoserver 
  • PostgreSQL + PostGIS
  • Google Fusion Table
  • Flex Builder (crack)
  • OpenScales 
  • Xài chủ yếu qua các Web Service : XML, Json, Jsonp, RSS, GeoRSS, WFS, WMS,...
Một vài hình ảnh sau 1 tháng cày bừa như sau:
 Xem clip:


Bye mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét