2013/08/20

Một số vấn đề về khái niệm “cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian địa lý” (SDI – Spatial Data Infrastructure).

Khái niệm SDI đã được nhiều tài liệu và báo cáo nghiên cứu đề cập nhiều năm nay. Gần đây nhất là ‘Nghiên cứu chiến lược hạ tầng thông tin không gian quốc gia cho Việt Nam” của Nhóm nghiên cứu chung của Ngân hàng thế giới và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam”. Trong đó định nghĩa SDI theo kiểu dựa vào các (7) thành phần như sau:
-        Thành phần tập hợp các dữ liệu không gian
-        Thành phần chuẩn
-        Thành phần truy cập dữ liệu
-        Thành phần công nghệ
-        Thành phần chính sách pháp luật
-        Thành phần tổ chức thể chế
-        Thành phần đối tác.
Nếu đọc qua báo cáo nêu trên, chúng ta cảm thấy đây là một định nghĩa có vẻ hoàn hảo nhưng nếu lật ngược lại vấn đề một chút thì định nghĩa trên về SDI hoàn toàn bất ổn. Chưa bàn đến SDI là gi cả, chỉ cần đưa ra một số ví dụ như sau:
-         Hệ thống thông tin đất đai có phải là SDI không khi mà Hệ thống thông tin đất đai có đầy đủ 7 thành phần nêu trên:
 • Thành phần dữ liệu không gian: các dữ liệu bản đồ địa chính, điển khống chế tọa độ, độ cao,...
 • Thành phần chuẩn: ISO 19115 cho metadata, Chuẩn dữ liệu địa chính theo Thông tư 17/2010/TT-BTNMT,…
 • Thành phần truy cập dữ liệu: các phần mềm chỉnh lý biến động, tra cứu thông tin địa chính trên mạng,…
 • Thành phần công nghệ: Data center, Servers, ArcGIS,…
 • Thành phần chính sách-pháp luật: Luật đất đai, các nghị định, thông tư về quản lý đất đai,…
 •  Thành phần tổ chức-thể chế: Bộ máy quản lý NN về đất đai từ Trung ương đến cấp xã.
 • Thành phần đối tác: các công ty bất động sản, đo đạc bản đồ, người dân,…
-        Hầu hết các hệ thống CNTT, phần mềm và CSDL trong các CQ Nhà nước đều có tất cả 7 thành phần nêu trên, chí khác biệt là thành phần này lớn đối với hệ thống này nhưng lại nhỏ đối với hệ thống khác. Lớn nhỏ ở đây muốn nói đến quy mô triển khai và phạm vi liên quan. Như hệ thống quản lý văn bản đi đến hoặc hệ thống CSDL Quốc gia TN&MT đang triển khai chẳng hạn.
Như vậy một định nghĩa và khái niệm không đem lại tính đặc trựng của chủ thể ta muốn nhắc đến sẽ dẫn đến tình trạng mỗi người hiểu một kiểu về khái niệm đó. Những định nghĩa hoặc khái niệm kiểu đó chắc chắn nảy sinh nhiều vấn đề trong qua trình triển khai.
Kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc hội thảo, hội đồng, hoặc đọc các bài báo trong nước về SDI thì hầu hết các diễn giả đều tập trung nói về dữ liệu không gian (Spatial Data) mà ít người nói về hạ tầng (Infrastructure). Trong khi đó chủ thể phải là hạ tầng (Infrastructure ) chứ không phải là dữ liệu không gian (địa lý). Spatial Data chỉ là tính từ bổ nghĩa cho Infrastructure mà thôi.
Vậy SDI là gì?
Trước hết chúng ta hãy xem hạ tầng giao thông là gì? Đó là đường bộ, đường sông, đường biển, hàng không, trạm sửa chữa dọc ven đường, trạm xăng, nhà ga, cảng, …Hạ tầng giao thông được sinh ra để các phương tiện giao thông chở người và hàng hóa đi từ địa điểm này đến địa điểm khác. Bản thân hàng hóa không phải là hạ tầng giáo thông.
Hạ tầng điện lực là gì? Đó là trụ điện, dây điện, trạm cao áp, trạm hạ áp,…để đưa điện đi từ nới này đến nới khác. Bản thân điện không phải là hạ tầng điện.
Hạ tầng công nghệ thông tin là gì? Đó là các server, mạng máy tình, UPS,…để có thể bảo đảm vận hành các phần mềm, cơ sở dữ liệu chạy trên đó. Các phần mềm do chúng ta tự viết không phải là hạ tầng CNTT, văn bản dưới dạng Word không phải là hạ tầng CNTT.
Qua các ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu một cách thô thiển Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian là cái gì đó nhưng chắc chắn nó không phải là dữ liệu không gian. Cái gì đó chưa biết được (hộp đen) nhưng nhiệm vụ của nó là để dữ liệu không gian có thể được lưu trữ, quản lý và đi từ nơi này sang nơi khác. Nơi này, nơi khác chính là các tổ chức Nhà nước, các công ty, các trường đại học, cộng đồng,…Tùy vào quy mô triển khai mà nơi này, nơi khác nhiều hay ít.
 Để dữ liệu không gian đi từ nơi này sang nơi khác thì SDI có thể là xe máy, thư tín, chạy bộ với mấy cái đĩa CD ghi dữ liệu trong tay. Nhưng với thời đại công nghệ số hiện nay thì để dữ liệu không gian đi từ nơi này sang nơi khác không thể không nói đến vai trò của CNTT và truyền thông.
Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, thế giới phẳng vậy khi đề cập đến SDI thì chúng ta nên dựa vào một định nghĩa chuẩn mực của các tổ chức uy tín liên quan đến SDI. Một trong những tổ chức đó là “Tổ chức XD cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian toàn cầu-GSDI” (http://gsdi.org ). Vì sau cái định nghĩa SDI của GSDI là kéo theo một loạt các công nghệ và văn bản liên quan đến chuẩn, hướng dẫn,…GSDI định nghĩa SDI như sau:
"The term “Spatial Data Infrastructure” (SDI) is often used to denote the relevant base collection of technologies, policies and institutional arrangements that facilitate the availability of and access to spatial data. The SDI provides a basis for spatial data discovery, evaluation, and application for users and providers within all levels of government, the commercial sector, the non-profit sector, academia and by citizens in general."
Tạm dịch như sau:
“Thuật ngữ Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian thường được sử dụng để nói về tập hợp cơ bản cần thiết cùa các công nghệ, chính sách và điều hành nhằm dễ dàng tạo ra sự sẵn sàng của dữ liệu không gian và truy cập đến dữ liệu không gian. SDI cung cấp một nền tảng để khám phá, đánh giá dữ liệu không gian và ứng dụng cho người sử dụng và người cung cấp dữ liệu không gian giữa các tổ chức khác nhau”.

Một số quốc gia dựa trên định nghĩa trên để định nghĩa cho SDI của quốc gia mình nhưng tinh thần của định nghĩa vẫn theo định nghĩa của Tổ chức cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu như trên. Ví dụ như FGDC (Uy ban dữ liệu không gian địa lý liên bang Mỹ) định nghĩa như sau:
“The NSDI has come to be seen as the technology, policies, criteria, standards and people necessary to promote geospatial data sharing throughout all levels of government, the private and non-profit sectors, and academia.”
Tạm dịch là:
“Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia được nhìn nhận như là công nghệ, chính sách, tiếu chí, tiêu chuẩn và con người nhằm thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu không gian xuyên suốt các tổ chức của các cấp chính quyền, các tổ chức cá nhân, các tổ chức phi lợi nhuận và các viện, trung tâm nghiên cứu”

Vậy khi bàn về SDI chúng ta có quá coi trọng đến dữ liệu không gian hay không? Không có SDI chúng ta vẫn phải làm dữ liệu không gian phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng. Ảnh viễn thám độ phân giải cao vẫn phải thu nhận và xử lý, bản đồ các loại tỷ lệ vẫn phải làm, dữ liệu 3D vẫn phải thực hiện phục vụ xã hội,…Nhưng có SDI tức là chúng ta có môi trường để “Chia sẻ dữ liệu không gian giữa các tổ chức được nhanh hơn, tốt hơn, kịp thời gian hơn,…và điều đó chúng ta sẽ giảm được chi phí đầu tư hơn”.
Cũng như hạ tầng giao thông, không ai mong muốn những chiếc xe cút kít sẽ chạy trên các đường cao tốc, đối với hạ tầng dữ liệu không gian cũng vậy: Dữ liệu không gian “chạy” trên SDI luôn được mong đợi là các dữ liệu tốt nhất, phù hợp nhất với yêu cầu sử dụng nhưng dữ liệu không gian tốt không phải là mục tiêu chính trong việc xây dựng SDI.
Như vậy, thay vì định nghĩa theo kiểu dựa vào thành phần, chúng ta nên định nghĩa  SDI theo kiểu hướng về mục tiêu như GSDI đã gợi ý để có một định nghĩa, khái niệm rõ ràng hơn về SDI.
Một khái niệm rõ ràng là điều quan trọng để triển khai các nội dung khác tiếp theo. Nó như thể là quản điểm, cái nhìn để những người tham gia vào việc triển khai SDI cho Việt Nam đều hiểu một cách thống nhất, nhìn chung một hướng. Đó là điều kiện tiên quyết để xây dựng SDI thành công./.

2012/06/01

Một vài hình ảnh ứng dụng WebGIS bằng Flex

Đồ chơi gồm:
 • Geoserver 
 • PostgreSQL + PostGIS
 • Google Fusion Table
 • Flex Builder (crack)
 • OpenScales 
 • Xài chủ yếu qua các Web Service : XML, Json, Jsonp, RSS, GeoRSS, WFS, WMS,...
Một vài hình ảnh sau 1 tháng cày bừa như sau:
 Xem clip:


Bye mọi người.

2012/05/17

Thử vọc với Openscales OS

Thấy lính tráng coding tự nhiên mình thấy thèm. Liền kiếm cái Flex ra học thử. Học chay cũng chán mình download thằng Openscales về làm chơi. Và Sau đây là kết quả 1 tuần chiến đấu với nó:


Mình thích khác người 1 chút. Các Map này sẽ không có zoom in, zoom out, fit view gì cả vì mình nghĩ ko phải ai cũng biết mấy cái đó. Thôi thì làm sao đơn giản để mọi người dễ sử dụng. Ai vào đây thì cứ Pan và chọn tỉnh cần xem thông tin, họ sẽ nghe nhạc, hình ảnh, số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh đó, và các thông tin khác,....Hầu hết các dữ liệu đều được lấy qua json,xml,...

Nói chung được code là hạnh phúc rồi hơn nữa mình sợ trở thành một thằng ăn tục nói phét, ba hoa , chém gió thì bỏ mẹ.

Tiếp tục chiến đấu để trình làng online cho bà con.

2010/12/04

Các Web Map đẹp ...

Một ứng dụng Web map rất hữu ích

Đơn giản nhưng nhiều thông tin và rất đẹp....Click to see the map !
Bản đồ thời tiết ! Rất đẹp, icon và thông tin thay đổi theo thời gian (3h)
Một số bản đồ của CEID, phong phú nhưng load chậm...chắc do dữ liệu lớn


Ở Việt Nam, Web Map (GIS) nào đẹp nhất nhỉ ?