2007/11/23

VN 2000 Khai báo VN trên Mapinfo...hãy cẩn thận!

Tình cờ đọc được bài comment của GS.Nguyễn Hòang Oanh ở Đồng Nai trên tạp chí
http://www.directionsmag.com/article.php?article_id=677&trv=1#post_comment.

Cách khai báo của giáo sư có vấn đề vì chưa đưa vào các (7) thông số chuyển hệ quy chiếu VN về WGS84.

Các bạn nên tham khảo bài viết của GSTSKH Ninomax tại 4room của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM :
http://www.rd.hcmut.edu.vn/forum/showthread.php?p=7797#post7797

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét